Online pomoc Všetky odpovede na vaše otázky
FAQ
Kategórie Obľúbené témy
Kategórie
Obľúbené témy
Späť

Môj účet bol zrušený z dôvodu veku, hoci mám viac ako 18 rokov.

V skutočnosti je využívanie našich služieb vyhradené pre slobodné dospelé osoby staršie ako 18 rokov.

Ak chcete svoj účet čo najskôr znovu aktivovať, kontaktujte náš zákaznícky servis e-mailom a k žiadosti priložte kópiu svojho občianskeho preukazu alebo pasu.

Odpovedajú tieto informácie na vašu otázku?
Áno Nie
Ďakujeme, že ste navštívili stránku online Pomoci. Príjemné prehliadanie!

Odporúčame vám, aby ste sa obrátili na náš Zákaznícky servis, ktorý odpovie na vašu otázku.