Online pomoc Všetky odpovede na vaše otázky
FAQ
Kategórie Obľúbené témy
Kategórie
Obľúbené témy
Späť

Na čo slúži moderačný tím?

Bezpečnosť a používateľská dostupnosť sú dva atribúty, ktoré nevyhnutne ležia na srdci nášmu moderačnému tímu.

Prioritou moderačného tímu je zabezpečiť, aby mali nezadaní prístup k dôveryhodným profilom a mohli kvalitne komunikovať. Preto dbáme na overenie každého zverejneného obsahu. Ak je fotografia alebo popis nevhodný, moderátori ho môžu upraviť alebo odmietnuť zverejniť.

Moderačný tím tiež vynakladá maximálne úsilie na odhalenie profilov, ktoré nie sú v súlade s našimi Všeobecnými obchodnými podmienkami a Chartou dôvery. Ak sa ukáže, že konanie používateľa je v rozpore s týmito zásadami, moderačný tím môže takéhoto používateľa natrvalo vymazať.

Viac informácií nájdete na týchto stránkach: https://www.meetic.sk/pages/misc/terms ,  https://www.meetic.sk/pages/misc/community-guidelines

Odpovedajú tieto informácie na vašu otázku?
Áno Nie
Ďakujeme, že ste navštívili stránku online Pomoci. Príjemné prehliadanie!

Odporúčame vám, aby ste sa obrátili na náš Zákaznícky servis, ktorý odpovie na vašu otázku.