Online pomoc Všetky odpovede na vaše otázky
FAQ
Kategórie Obľúbené témy
Kategórie
Obľúbené témy
Späť

Prečo sa moje hovory so zákazníckym servisom môžu nahrávať?

Vaše telefonické hovory so zákazníckym servisom môžu byť nahrávané na účely zlepšovania kvality našich služieb.

V súvislosti s nahrávaním hovorov, hovory nenahrávame systematicky a uchovávame ich maximálne 6 mesiacov od uskutočnenia telefonického hovoru.

Máte právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom či o ich vymazanie alebo opravu a za určitých podmienok môžete vyjadriť svoj nesúhlas s ich spracovaním, a to zaslaním e-mailu na adresu: privacy@meetic.sk

Okrem toho máte možnosť vyjadriť svoj nesúhlas s nahrávaním hovoru po tom, ako vás telefonický operátor alebo náš systém hlasovej pošty informuje, že je hovor nahrávaný.

Viac informácií o tom, ako spracúvame vaše údaje, nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov: https://www.meetic.sk/pages/misc/privacy

Odpovedajú tieto informácie na vašu otázku?
Áno Nie
Ďakujeme, že ste navštívili stránku online Pomoci. Príjemné prehliadanie!

Odporúčame vám, aby ste sa obrátili na náš Zákaznícky servis, ktorý odpovie na vašu otázku.